Khutbah Idul Adha 1431 H

17 Nov

n1383212828_295129_5931862

Oleh: Khofit Farikh S.Th.I

اللهُ أكْبَرُ × 9 اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، لاَ إِلَهَ إِلاًّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لاَ إِلَهَ إِلاًّ اللهُ اللهُ أكْبَرُ، الله أكبر وَللهِ الْحَمْدُ.لْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ إِيَّاهُ نَعْبُدُ وَلَهُ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْهِ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُوْ رَحْمَتَهُ وَنَخْشَى عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ الحمد لله الذي جعل الحج والأضحية شعارا من شعائر الإسلام أشهد أن لاإله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ررسوله أرسله لإتمام أخلاق الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الداع الي دار السلام وعلي أله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الي يوم الزحام.أما بعد، أيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ

Sedaya puji pangalembana namung kagunganipun Allah swt. Dzat ingkang maha sampurna. Namung atas rahmat kawelasanipun ing wekdal menika kita taksih pinaringan hidayah iman Islam, kesehatan saha kawilujengan. Alhamdulilah, wondene kita dipun takdiraken mukim wonten wilayah ingkang Insya Allah sanes kawasan rawan bencana. Kita wajib syukur sebab secara fisik kita temtu lakung beruntung dibanding sederek-sederek kita kang tertimpa bencana, sahingga dalam sekejap kedah pisah kaliyan para sederek ingkang dipun tresnani, dalam hitungan detik kedah kicalan griyanipun disapu lindu tsunami, kedah musnah banda gadahipun dilumat awan panas, kedah menandang kerugian tak terhingga sebab sabin pategalanipun rusak ketrrak banjir bandang. Ing wekdal kang cekak katah sederek kita sak bangsa sebab bencana alam ujug2 dados rondo, dados yatim piatu, dados pengangguran, bahkan dados jenazah. Estu wajib disyukuri wondene kita dipun anugerahi manggen ing wilayah kang aman. Mangga sami nderek nyenyuwun mugi para sederek kita kaum muslimin ingkang seda sebab berbagai bencana pinaringan manggih khusnul khatimah, mugi-mugi para kagem para sederek kita ingkang taksih wonten pengungsian pinaringan ketabahan saha keteguhan iman lan mugi-mugi sedaya bencana ingkang dipun tandang negeri kita pinaringan enggal ical sirna.

Salajengipun khatib nimbali pribadi ugi hadirin, mangga kita tansah berusaha ngindaaken kualitas taqwa, kanthi cara ingkang sampun biasa kita mangertosi saking para muballigh, nyarujuki lelampahan pinuji lan nginggati lelampahan nista. Wasiyat takwa utawi ajakan amrih tansah berupaya nglampahi kesaenan lan nebihi keawonan menika perlu kawongsal-wasuli lan dados inti saking setiap khutbah para da’i, sebab menungsa menika titah kang asring khilaf lan supe, mboten cekap sepindah dituturi. Jalaran asring khilaf menikolah pangemut ugi ajakan takwa estu sanget mboten prayogi dipun boseni. Allahu Akbar 3x Walillahilhamd

Hadirin jama’ah shalat idul adha rahimakumullah, sayektosipun taqwa merupakan perintah Allah dumateng menungsa sepanjang zaman, saking zaman rumiyin ngantos benjing akhir kehidupan. Umat gantos umat, kurun gantos kurun, wasiyat taqwa kedah tansah kakumandangaken. Saking menika Allah swt. ngutus para rasul minangka uswah, minangka teladan keshalihan lan ketaqwaan.

Di antara para rasul ingkang pantes kadadosaken teladan ketakwaan khususipun ngepasi momen idul adha, inggih menika nabi Ibrahim as. Nabi Ibrahim nggadahi gelar khalilullah artosipun kekasih Allah. Panjenenangipun ugi bergelar Abul Anbiya’ artosipun dados ramane para nabi, bapake para nabi. Sekedar catatan, bilih nabi Ishaq, Ya’qub, Yusuf, Syu’aib, Harun, Musa, Isa ngantos kanjeng nabi Muhammad saw. menika sedaya merupakan dzurriyah utawi anak putunipun nabi Ibrahim as.

Saking figur nabi Ibrahim katah sanget keteladanan ingkang saged kaunduh, antawisipun:

Nabi Ibrahim merupakan sosok ingkang kendel melakukan reformasi saha pembenahan, ndandosi pola ketuhanan masyarakat, ingkang waunipun menyembah materi, menuhankan berhala, memuja hal-hal ingkang mboten patut dipuja dipun tuntun dumateng pencerahan tauhid manembah, mengesakan Allah swt. Dipun criyosaken bilih minangka dakwah awal, nabi Ibrahim natos melakukan dialog ugi penyuluhan dumateng bapakipun ingkang tukang nyembah berhala. Nabi Ibrahim mengkritisi aktifitas bapakipun ingkang memuja reca, ucapipun Ibrahim: kangge nopo nyembah barang ingkang mboten saged mirengaken, mboten saged mirsani, mboten saged memberi dampak apapun, mangga sami nyembah Allah….estunipun sedaya bentuk penyembahan saklintunipun dumateng Allah merupakan ajaran syetan lan hal menika bade ngeteraken menungsa dumateng pasiksan.

Wadzkur fil kitabi ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya. Idz qala liabihi ya abati lima ta’budu ma la yasma’u wala yabsuhuru wala yughni ‘anka syai’a. ya abati inni qad ja-ani minal ilmi malam ya’tika, fattabi’ni ahdika sirathan sawiya. Ya abati lata’budis syaithan innas syaithana kana lir rahmani ‘ashiyya. Allahu Akbar 3x Walillahilhamd.

Ajakan nabi Ibrahim menika mendapatkan tentangan keras saking ramanipun, ngantos panjenenganipun dipun tundung saking griya. Nanging sang nabi mboten patah arang, bahkan nabi Ibrahim secara praktis mbokteaken sedaya sesembahan masyarakat kala semanten sami wonten wonten dayanipun kanthi ngorat-ngarit, menghancurkan patung-patung ingkang dados objek pemujaan masyarakat.

Raja Namrudz minangka pemegang kekuasaan tertinggi masyarakat rikala semanten estu murka lan melakukan penyergapan nabi ibrahim. Tindakan nabi Ibrahim dipandang sebagai aksi terorisme, termasuk aksi kriminal kelas berat, pramila panjenenganipun dipun putus, dipidana kedah dibakar, digantung wonten ing manjanik lan dipapaaken saknginggiling geni ingkang berkobar-kobar.

Ananging berkat keteguhan iman, kekuatan keyakinan dumateng kuasaning Ilahi, kanthi ridha Allah nabi Ibrahim pinaringan rahayu mboten saged tatu sebab kepanggang latu. Senaoso watek aslinipun geni menika panas, ananging sebab kersaning Allah kang tuhu asih dumateng Nabi ibrahim, geni malih saking watek aslinipun dados netral, sahingga mboten wonten sehelai rambut utawi ugi mboten sesentipun badan nabi Ibrahim mengalami cidera. Allah merintahaken geni supados adem lan mboten saged membahayakan keselamatan sang nabi. Dawuhipun Allah: ya naru kuni bardan wasalaman ‘ala ibrahim. Allahu Akbar 3x Walillahilhamd.

Hadirin jama’ah shalat idul adha as’adakumullah hayatakum, salajengipun keteladanan saking nabi Ibrahim inggih menika panjenenganipun nggadahi tingkat ketulusan, keihlasan maksimal kangge menunaikan perintahipun Allah senaoso perintah kasebat sanget awratipun. Panjenenganipun secara gemilang sampun mampu mbokteaken bilih tekadipun nyelak dumateng Ilahi nemen langkung inggil dibanding anggenipun ngantepi sedaya perkawis kang dipun klangeni nafsu. Panjenangipun sanggup ngetingalaken kepatuhan kang total kanthi lila nyembelih putranipun ingkang paling dipun sayangi. Putra ingkang matahun-tahun kaseraya amrih miyosipun, sak sampunipun lahir, lajeng ngancik dewasa tur saya kandel raos tresna dumateng putra kasebat, turun perintah kangge mragat sang putra kinasih. Dasar insan pilihan, Ibrahim milih mituhu dumateng perintah gustinipun. Falamma balaghas ma’ahus sa’ya qala ya bunayya inni ara filmanam anni adzbahuka fandzur madza tara? Qala ya abtif’al matu’maru satajiduni in sya’allah minas shabirin…… mekatenlah lelampahan titah ingkang luhur ingkang tamtu sangat sayegja kangge tinulat tinurun.

Menggah pitutur para ahlil ma’rifah, putra Ibrahim kang bade kasembelih lan ginantos kaliyan kewan qurban dening Allah, merupakan symbol, perlambang saking sedaya kang dipun remeni dening manungsa. Artosipun kangge nggayuh martabat luhur ing ngarsanipun Ilahi, Ibrahim dipun uji kedah purun nyembelih putranipun, pramila menungsa kang berminat mencapai derajat mulia ing ngarsanipun Allah, kedah wantun menyembelih raos tresna dumateng sedaya perkawis kang dipun cenderungi, kang dipun gandrungi. Kedah siap dipun cobi kaliyan pisah saking sedaya kentundukan terhadap kemareman jasadi. Kanthi melepas katresnan dumateng makhluk kasusul tekad mahabbah dumateng ilahi secara otomatis, bade ndadosaken menungsa dados titah kang pinuji. Kosok wangsulipun menawi anggenipun menungsa tetep nuruti raos tresna dumateng aghyar, sedaya perkawis fana’ saklintunipun Allah melampaui, ngasoraken kepatuhan dumateng Ilahi bade ndawahaken menungsa dumateng jurang kefasiqan. Qul in kana aba’ukum waabnaukum waikhwanukum waazwajukum wa’asyiratukum waamwaluniqtaraftumuha watijatarun takhsyauna kasadaha wamasakin tardhaunaha ahabba ilaykum minallah warasulih wajihadin fi sabilih fatarabashu hatta ya’tiyallah biamrih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. . Allahu Akbar 3x Walillahilhamd.

Syaikh Abu Abbas al-Marsy, mursyidipun Syaikh Ibn Athailah As-Sakandari (shâhibul hikam) natos paring mauidzah bilih, para awliya’illah, tiyang-tiyang istimewa, ingkang sanget dipun tresnani dening Allah, secara umum, mayoritas bade dipun uji kaliyan pacoben kang mirip kaliyan ujian dateng nabi Ibrahim, nggih menika bade dipun pegat saking sedaya perkawis kang ngremenaken secara ragawi, menika sedaya tujuanipun supados para kekasih Allah kalawau enggal-enggal pasrah sumende ing Allah, nggadahi kesadaran penuh bilih ingkang patut dipun tresnani namung Allah swt. menggah para kekasih Allah donya sak muatanipun namung klangenan kang nggorohi, donya sesuai kaliyan asal tembungipun, dani’ berarti asor, ina lan mboten patut dipun labuhi mati-matian. Wamal hayatud dunya illa mata’ul ghurur. Donya sampun njalari sebagian menungsa tertipu, sawenehing menungsa sami kabujuk sahingga ngrumaosi bilih bandha donya ingkang dipun gadahi, kekayaan ingkang dipun bangga-banggaaken, dipun agul-agulaken menika ingkang bade nglanggengaken. Yahsabu anna malahu akhladah.

Padahal sampun dados tabiatipun, bilih donya sak mot-motanipun menika sifatipun temporer, winates dening mangsa, saha fana’, mboten awet, mboten abadi. Sedaya perkawis donya ingkang dipun remeni menungsa menika bakal musnah, -menawi mboten- sakderengipun perkawis kalawau musnah, mesthi menungsa ingkang langkung ngrumiyini sirna.

Hadirin jama’ah shalat idul adha rahimakumullah, perkembangan zaman sajakipun soyo mucal menungsa supados bersifat materialistis, memuja barang ingkang saged dipun grayahi panca indra, ingkang dampak negatifipun menungsa saya mboten nggape, mboten patos perduli, mboten ngurusi lan pol-polanipun mboten mengimani wontenipun akhirat minangka gesang kang sejati. Pamanggih kados mekaten asring njalari menungsa sami nekat lan cekak nalaripun, tiyang-tiyang sami menghalalkan segala cara, membudayakan tradisi instan, sing penting cepet seneng, sing penting cepet keturutan karepe!

Saben menungsa kanthi kecerdasan akalipun berhak nggadahi pemanggih nopo kemawon bahkan ngantos ingkang paling ekstrem, kadosto paham liberalis, sosialis, komunis, bahkan atheis, lajeng menungsa ugi berhak gesang berdasarkan pemanggih kalawau, ananging kita sebagai kaum muslimin nggadahi jalur kang jelas, Kaum mu’min mengimani bilih bade wonten dinten wakdal srengenge dipun gulung, galaksi minangka papan parkiripun planet lan meteor lajeng mawut, lintang-lintang sami rontok, toya segara nglelelapaken daratan lan jagat dipun ringkesi dipun santuni kaliyan alam kang enggal inggih menika alam akhirat (alam karahayon lan kasangsaran sejati). Waidzas syamsu kuwwirat, waidzan nujumun kadarat, waidzal jibalu suyyirat, waidzal isyaru uttilat, waidzal wuhusyu husyirat, waidzal biharu sujjirat, waidzan nufusu zuwwijat, waidzal mau’udatu suilat biayyi dzanbin qutilat, waidzas suhufu nusyirat, waidzas sama’u kusyithat.

Kapicadosan dumateng wontenipun akhirat menikolah kontrol, pengendali ingkang ngerem kaum muslimin saking tumindak ngawur, remen adamel kema’siyatan dan mendorong supados berkompetisi ing dalem turnamen liga amal hasanah. . Allahu Akbar 3x Walillahilhamd.

Mantuk dumateng keteladanan nabi Ibrahim saged kita tarik khulâshah utawi kesimpulan, bilih supados kita langkung celak dumateng Allah lan Allah ridha dumateng kita, secara lahir kangge ingkang nggadahi kelonggaran finasial sami mragat hewan qurban, lan secara ruhani kita kedah wantun menyembelih kecenderungan wateg kewan ingkang nyusuh salebeting jiwa kita. Kecenderungan wateg kewan ingkang patut disembelih inggih menika sifat serakah, sifat liar, pembangkang, gadah batin nanging asring mboten saged nampi seruan kautamen, gadah kuping ananging buntet, mboten tembus piwucal kesaenan, gadah mripat ananging malah merem menawi diajak tumuju margining kaleresan lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a’yunun la yubshiruna biha walahum adzanun la yasma’una biha ulaika kal-an’am bal hum adhall, ulaika humul ghafilun.

Ing wusana kanthi duginipun dinten riyadin Idul Adha khatib ngajak, pertama dateng pibadi umuman kangge sedaya titah simpatisan agama Allah, khususan kangge para priyantun ingkang sampun nampi kehormatan saking Ilahi kiyat ihlas nyembelih ibadah qurban, ugi kangge para titah ingkang senajan secara tatatan ilmu fiqih dereng berkurban ananging sebagian besar waktu, penghasilan, saha aktifitasipun ditujukan dalam rangka mendukung, mengawal tegakipun syiar Islam, mangga kanthi semangat kurban kita tingkataken kualitas diri mituhu dumateng Ilahi kang Maha luhur, mboten namung nelasaken umur kangge ngiter kenikmatan donya kang asor. Kanthi semangat kurban, mugi-mugi sedaya usaha kita ing dalem nyambut damel, berbisnis saha berkarya, mboten kita dadosaken tujuan akhir, ananging sageda kangge sarana langkung celak kaliyan Allah Azza wa jalla. Cekap semanten, mugi-mugi uraian kang katuturaken khatib mengku manfaat, lan kita pinaringan kekiyatan nggayuh kawilujengan fiddin wadunya walakhirah. Amin Ya Rabbal Alamin. Waqurrabighfir warham waanta khayrur rahimin.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: